Profil

magister filologii germańskiej – Uniwersytet Warszawski
magister artium (M.A.) –Uniwersytet im. J. W. Goethego , Frankfurt nad Menem – germanistyka (nowsza literatura niemiecka, starsza literatura niemiecka), pedagogika, językoznawstwo niemieckie

tłumacz przysięgły języka polskiego dla sądów i notariuszy w Landzie Hesja

od ponad siedemnastu lat kształcenie dorosłych – nauczyciel niemieckiego, docent języka niemieckiego jako języka obcego, docent korespondencji handlowej, rachunku handlowego, nauki o spoleczeństwie - Region Frankfurtu nad Menem  

wieloletnie doświadczenie jako kierownik oddziału języka niemieckiego w Instytucie Ksztalcenia Dorosłych w regionie Frankfurtu n.M.

doświadczenie jako content manager i redaktor online w przedsiębiorstwie B2B, E-Learning-Solution-Provider w regionie Frankfurtu n. M.

Moderator pedagogiczny projektu modelowego „mitSprache” Urzędu do Spraw Multikulturalnych we Frankfurcie n. M. (2001 - 2006 r.)

ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako tłumacz ustny i pisemny języka polskiego i języka niemieckiego dla firm i instytucji

od sierpnia 2001 - działalność samodzielna jako docent, tłumacz ustny i pisemny